[Photos] G-FRIEND với phong cách hoàn toàn mới đi tổng duyệt chương trình

Ngày 29, nhóm G-FRIEND đã có buổi tổng duyệt chương trình KBS2 'Music Bank’. Hình ảnh của nhóm được ghi lại trước đài truyền hình.Nguồn: News1