Bang Yong Guk (B.A.P) hết hợp đồng, quyết định rời nhóm

Thành viên Bang Yong Guk (B.A.P) chính thức rời nhóm sau khi hợp đồng với công ty quản lý kết thúc.

Ngày 23, công ty quản lý của B.A.P là TS Entertainment đã đưa ra thông báo chính thức về vấn đề này. Ngày 19 vừa qua hợp đồng của Yong Guk đã kết thúc, sau một thời gian dài thỏa thuận với công ty và các thành viên còn lại trong nhóm thì anh chàng đã quyết định rời nhóm.

Sau khi Yong Guk ra đi, B.A.P sẽ vẫn tiếp tục hoạt động với 5 thành viên và cũng sẽ ủng hộ hỗ trợ hết mình các hoạt động sau này của Yong Guk.


Nguồn: News1