[Photos] IZONE xinh như công chúa trên thảm đỏ Seoul Music Awards

Ngày 15, nhóm IZONE đã xuất hiện tại chương trình 2018 Seoul Music Awards. Hình ảnh của nhóm được ghi lại trên thảm đỏ sự kiệm.Nguồn: News1