[Photos] Bomin (Golden Child) hạnh phúc cùng nhóm trong ngày lễ tốt nghiệp

Ngày 12, thành viên Bomin (Golden Child) đã có mặt tại buổi lễ tốt nghiệp tại trường trung học nghệ thuật Hanllim. Đến chúc mừng Bomin có các thành viên Daeyeol, Jaehyun và TAG. Hình ảnh các anh chàng được ghi lại tại trường học.
Nguồn: News1