[Photo] G-DRAGON (BIGBANG) mệt mỏi trở về Hàn Quốc

Ngày 7, thành viên G-DRAGON (BIGBANG) đã kết thúc lịch trình tại nước ngoài và trở về Hàn Quốc. Hình ảnh của anh chàng được ghi lại tại sân bay Incheon.

▲Nguồn: News1