[Photo] Choi Si Won (SUPER JUNIOR) mệt mỏi trở về Hàn Quốc

Ngày 12, thành viên Choi Si Won (SUPER JUNIOR) đã kết thúc lịch trình tại nước ngoài và quay trở về Hàn Quốc. Hình ảnh của anh chàng được ghi lại tại sân bay Incheon.
▲Nguồn: News1