[Photo] NCT 127 che kín, mệt mỏi về Hàn Quốc

Ngày 12, nhóm nhạc NCT 127 đã hoàn thành lịch trình tại nước ngoài và trở về Hàn Quốc. Hình ảnh của các anh chàng được ghi lại tại sân bay Incheon.


▲Nguồn: News1