[Photo] DIA unit rạng rỡ, hào hứng tham dự chương trình 'Fact iN Star'

Ngày 15, nhóm nhạc DIA unit đã tham dự chương trình tbs 'Fact iN Star' diễn ra tại Open Studio, Seoul. Hình ảnh của nhóm nhạc được ghi lại tại chương trình.

▲Nguồn: News1