Kết quả kiểm tra tâm lí thú vị của TWICE

Kết quả kiểm tra tính cách MBTI của tất cả các thành viên nhóm nhạc nữ TWICE đã được công bố và đang gây được sự chú ý của cư dân mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn Quốc sau khi xem hình ảnh này như:
- Chỉ có mình Sana là E thôi kìa!
- Có 3 thành viên ISFP như mình!
- Cái này thật thú vị!!


▲Nguồn: TWICE trên YouTube