[Photo] Seulgi, Joy (Red Velvet) tham dự lễ bổ nhiệm đại sứ mới

Ngày 20, thành viên Seulgi, Joy (Red Velvet) đã tham dự lễ bổ nhiệm đại sứ quảng bá cho sự kiên 'Bầu trời xanh' diễn ra tại Climate and Air Quality of Korea, Seoul. Hình ảnh của các cô nàng được ghi lại tại sự kiện.
▲Nguồn:News1