Binnie (Oh My Girl) hóa nàng thơ trong ảnh concept cá nhân concert 'Winter Story: The Lost Memory'

Ngày 11/11, WM Entertainment đã công bố poster teaser concept cá nhân cho concert trực tuyến 'Winter Story: The Lost Memory' của Binnie (Oh My Girl).

▲Nguồn:WM Entertainment