Nhóm unit BTOB 4U debut với album đầu tiên 'Inside'

Ngày 16/11, BTOB 4U đã phát hành mini album vol.1 'Inside'. Nhóm BTOB 4U có ý nghĩa là "Vì các bạn", và "4 thành viên đã tập hợp lại", bao gồm Seo Eun Kwang, Lee Min Hyuk, Lee Chang Sub, Peniel.

▲Nguồn:CUBE Entertainment