Ảnh mới nhất của D.O. (EXO) trong quân ngũ

Ảnh tình hình gần đây của D.O. (EXO) đang phục vụ quân sự đã đưa ra và đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng Hàn Quốc.

▲Nguồn: Twitter Cục quản lý nhân sự quận đội

https://twitter.com/mma9090