Ảnh phục vụ trong quân ngũ của Yook Sung Jae (BTOB)

Ảnh tình hình gần đây của Yook Sung Jae (BTOB) trong quân đội đã được đưa ra và đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng Hàn Quốc.

▲Nguồn: Twitter Cục quản lý nhân sự quân đội

https://twitter.com/mma9090