Jiho (Oh My Girl) cute, đáng yêu trong ảnh họa báo mới

Mới đây, tạp chí @star1 đã công bố ảnh họa báo số tháng 12 cùng Jiho (Oh My Girl) và thương hiệu Bear Pau.
▲Nguồn:@star1

www.atstar1.com