MV remix 'MIC Drop' của BTS đạt 800 triệu lượt xem trên Youtube

Số lượt xem trên YouTube của MV remix 'MIC Drop' - MV được công bố vào tháng 11/2017, đã vượt quá 800 triệu lượt xem vào ngày 1/12. Như vậy, BTS đã sở hữu MV 800 triệu view lần thứ tư trong tổng số các MV 800 triệu view của mình.

▲Nguồn:Big Hit Entertainment