[Photo] IZONE nổi bật, rực rỡ tham dự '2020 Gayo Daejeon'

Ngày 25/12, nhóm nhạc nữ IZONE đã xuất hiện trong chương trình SBS, 2020 Gayo Daejeon được tiến hành với công nghệ Ontact. Hình ảnh của các cô nàng được ghi lại tại chương trình.▲Nguồn: News1 và SBS