Joy (Red Velvet) quyến rũ, mới lạ trong họa báo mới

Thông qua số tháng 1 của Allure Korea, ảnh họa báo cá nhân đầu tiên của Joy (Red Velvet) năm 2021 đã được công bố .
▲Nguồn: Allure Korea

www.allurekorea.com