T1419 tổ chức showcase debut

T1419 mới đây đã tổ chức showcase kỷ niệm phát hành single debut mang tên 'BEFORE SUNRISE PART.1' vào ngày 11.

▲Nguồn:MLD Entertainment