ENHYPEN thông báo tổ chức concert đầu tiên 'N-CONNECT'

Ngày 11/1, thông qua kênh SNS chính thức, ENHYPEN đã thông báo về việc tổ chức fan meeting đầu tiên mang tên N-CONNECT và sẽ được tổ chức vào ngày 6 và 7/2.

▲Nguồn: BELIFT LAB