Kihyun (Monsta X) quyên góp cho quỹ hoạt động vì bé gái cho gia đình có thu nhập thấp

Ngày 18/1, tổ chức phi chính phủ phát triển cứu trợ quốc tế NGO cho biết Kihyun (Monsta X) đã quyên góp 10 triệu won. Khoản quyên góp lần này sẽ được sử dụng để hỗ trợ mua các vật dụng vệ sinh thiết yếu cho các bé gái trong gia đình thu nhập thấp trong nước.

▲Nguồn:News1