Kim Myung Soo (INFINITE L) phát hành single 'Memory' trước thềm nhập ngũ

Trước thềm nhập ngũ vào tháng 2, Kim Myung Soo (INFINITE L) sẽ phát hành single mang tên 'Memory' vào ngày 3 tháng 2. Ngoài ra, fan meeting "2021 Kim Myung-soo On-Tact [Remember Us]" cũng sẽ được tổ chức vào ngày 20/2.

▲Nguồn:management 2sang