D.O (EXO) chính thức xuất ngũ

D.O (Do Kyung Soo) của EXO đã xuất ngũ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào ngày 25. Vào tháng 12 năm ngoái, anh ấy đã nghỉ phép lần cuối cùng trước khi xuất ngũ và được xuất ngũ vào ngày này mà không quay trở lại quân đội để tránh sự lây lan của bệnh dịch Corona 19.

▲Nguồn:News1