Hai biểu cảm đối lập hoàn toàn của YUTA (NCT 127)

Xuất hiện trong video hậu trường, hình ảnh thành viên YUTA (NCT 127) với hai concept trái ngược được đưa ra đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng Hàn Quốc.▲Nguồn:NCT 127 trên YouTube

www.youtube.com/c/nct127