VERIVERY tổ chức showcase trực tuyến kỉ niệm phát hành album mới

Ngày 2/3, VERIVERY đã phát hành single vol.2 'SERIES 'O' [ROUND 1:HALL]' và có khoảng thời gian đặc biệt với người hâm mộ khi tổ chức showcase trực tuyến trên ứng dụng Naver V LIVE.

▲Nguồn:Showcase trực tuyến của VERIVERY