BTS đăng tải hình ảnh kèm lời nhắn chúc mừng sinh nhật Suga (BTS)

BTS đã chúc mừng sinh nhật Suga vào ngày 9/3. Các thành viên đã chúc mừng sinh nhật anh bằng cách đăng tải hình ảnh của Suga và kèm lời chúc mừng sinh nhật thông qua SNS.

▲Nguồn: Twitter BTS