BTS dành được 8 giải thưởng tại Japan Gold Disc Award

Ngày 15/3, theo danh sách người nhận giải Japan Gold Disc Award tại Nhật Bản, BTS đã nhận được 8 giải thưởng, bao gồm Best Artist Asia, Album of the Year, Album of the Three Best Album (2 album cùng nhận giải), Song of the Year Download, Song of the Year Streaming, MV of the Year, Best 5 Songs by Streaming,...

▲Nguồn:Big Hit Entertainment