Wendy (Red Velvet) công bố những hình ảnh solo đầu tiên

Ngày 28/3, thông qua tài khoản SNS của Red Velvet, SM Entertainment đã công bố ảnh teaser cho solo album đầu tay 'Like Water' của Wendy (Red Velvet) sẽ được phát hành vào ngày 5/4.

▲Nguồn:SM Entertainment