BTS lên tiếng động viên, ủng hộ phong trào 'STOP ASIAN HATE'

BTS đã cùng tham gia phong trào 'STOP ASIAN HATE'. Ngày 30/3, BTS đã đăng tải trên Twitter: "Chúng tôi gửi lời an ủi đến những người mất gia đình thân yêu. Chúng tôi phản đối phân biệt chủng tộc, chúng tôi phản đối bạo lực, tôi, bạn và tất cả chúng tôi đều có quyền được tôn trọng, chúng tôi sẽ cùng nhau làm việc đó".

▲Nguồn:Big Hit Entertainment