SHINee tổ chức concert trực tuyến đầu tiên sau 3 năm

Ngày 4/5, SHINee đã tổ chức concert trực tuyến đầu tiên thông qua chương trình Beyond Live. Các thành viên chia sẻ: "Vì đây là buổi biểu diễn nhóm đầy đủ sau 3 năm nên chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ".

▲Nguồn:SM Entertainment