SuperM tham gia chiến dịch 'We DO' của công ty bảo hiểm 'Prudential'

SuperM đã hợp tác với công ty bảo hiểm hàng đầu châu Á 'Prudential Corporation Asia'. SuperM sẽ tham gia chiến dịch 'We DO' được lên kế hoạch nhằm phổ biến năng lượng tích cực và phát hành bản nhạc số cho chiến dịch "We DO" vào ngày 9/4.

▲Nguồn:SM Entertainment