Ảnh kỉ niệm trước khi lên đường nhập ngũ của Chanyeol (EXO)

Ngày 8/4, EXO đã công bố ảnh của Chanyeol và các thành viên trước khi nhập ngũ thông qua fan community chính thức. Chanyeol đã nhập ngũ vào ngày 29 tháng trước với tư cách là lính tại ngũ.

▲Nguồn:SNS EXO