ONF hé lộ lịch trình comback cho album 'CITY OF ONF'

Ngày 12/4, công ty quản lý WM Entertainment của ONF đã công bố lịch trình cho full album repackage đầu tiên 'CITY OF ONF' của ONF sẽ được phát hành vào ngày 28/4.

▲Nguồn:WM Entertainment