THE BOYZ công bố video đặc biệt 'BE YOUR OWN KING’

Ngày 15/4, THE BOYZ đã công bố sản phẩm film thương hiệu 'Be Your Own King' - thể hiện tính cách, vẻ đẹp của các thành viên thông qua kênh YouTube.

▲Nguồn:CREKER Entertainment