Cô nhân viên văn phòng Momo (TWICE) ăn mì gói

Xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế ‘TIME TO TWICE’, hình ảnh cô nhân viên văn phòng Momo tiếp tục diễn sâu ăn mì gói được đưa ra đang gây được sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.▲Nguồn:TWICE trên YouTube 

www.youtube.com/c/TWICE