[Photo] AB6IX tham dự phỏng vấn cùng với báo News 1

AB6IX đã tham dự cuộc phỏng vấn với News 1 được tổ chức tại trụ sở Brand New Music ở Gangnam-gu, Seoul. Hình ảnh của các anh chàng được ghi lại tại đây.


▲Nguồn: News1