IZONE chính thức ngưng hoạt động sau 914 ngày

IZONE - nhóm nhạc dự án hợp tác Hàn Quốc-Nhật Bản được thành lập thông qua chương trình Mnet Produce 48 vào năm 2018, đã kết thúc hoạt động trong khoảng 2 năm 6 tháng và 12 thành viên sẽ bước đi trên con đường riêng của mình.

▲Nguồn:OFF THE RECORD Entertainment

Swing Entertainment