Hwanwoong (ONEUS) hé lộ ảnh concept trong album mới ‘BINARY CODE’

Ngày 2/4, thông qua SNS chính thức, ONEUS đã công bố ảnh và video concept cá nhân của thành viên Hwanwoong trong mini album vol.5 'BINARY CODE'.

▲Nguồn:RBW