Tân binh của Cube Entertainment - LIGHTSUM đăng tải trailer debut chính thức

Ngày 3/5, Cube Entertainment đã đăng tải video chính thức trailer debut thông qua kênh YouTube và SNS chính thức của nhóm nhạc nữ mới LIGHTSUM.

▲Nguồn:CUBE Entertaiment