Exy, SeolA (WJSN THE BLACK) quyến rũ mới lạ trong ảnh concept album debut

Ngày 2/5, thông qua SNS chính thức, Starship Entertainment đã đăng tải ảnh concept của Exy và SeolA trong album debut 'My Attitudes' của WJSN 'The BLACK' được phát hành ngày 12/5.

▲Nguồn: Starship Entertainment