Lee Ki Kwang (Highlight) đội mũ bê rê cute, đáng yêu

Xuất hiện trong chương trình MBC 'Show! Music Core', hình ảnh thành viên Lee Ki Kwang (Highlight) đội mũ bê rê được đưa ra đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng Hàn Quốc.


▲Nguồn:MBC 'Music Core'

www.imbc.com/broad/tv/ent/musiccore