[Photo] LOONA được bổ nhiệm làm đại sứ quảng bá văn hóa nước ngoài

Nhóm nhạc nữ LOONA đã tham dự lễ bổ nhiệm Đại sứ quảng bá văn hóa nước ngoài năm 2021 được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật đương đại quốc gia Jongno-gu, Seoul vào ngày 10/5.
▲Nguồn: News1