Ji Hoon (TREASURE) cute bắt chước lại ảnh còn bé

Xuất hiện trong chương trình SBS 'Inkigago', hình ảnh thành viên Ji Hoon (TREASURE) tái hiện lại hình ảnh ngày xưa của mình được đưa ra đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng Hàn Quốc.


 ▲Nguồn:SBS 'Inkikayo'

https://programs.sbs.co.kr/enter/gayo