ENHYPEN 2 tuần liên tiếp có mặt trong BXH Billboard

Theo BXH mới nhất của Billboard Mỹ (ngày 15/5), mini album vol.2 'BORDER : CARNIVAL' của ENHYPEN và ca khúc chủ đề 'Drunk-Dazed' đã xếp hạng trên tổng cộng 3 BXH, bao gồm World Albums.

▲Nguồn:BELIFT LAB