Kyung Ho, Jerome, Woong Gi (TO1) hé lộ ảnh concept cho album 'RE:BORN'

Ngày 12/5, thông qua SNS chính thức, TO1 đã công bố ảnh concept của Kyung Ho, Jerome và Woong Gi trong mini album đầu tay 'RE:BORN' phát hành ngày 20/5.

▲Nguồn:Stone Music Entertainment