Yuqi ((G)I-DLE) phát hành single đầu tay 'A page'

Ngày 13/5, Yuqi ((G)I-DLE) đã phát hành digital single 'A page'. Đây là album chứa đựng câu chuyện tự truyện và khả năng vô hạn của Yuqi.

▲Nguồn:CUBE Entertainment