woo!ah! hé lộ lịch trình phát hành album 'WISH'

Ngày 13/5, thông qua SNS chính thức, woo! Ah! đã đăng tải hình ảnh của lịch trình cho single album vol.3 'WISH' phát hành ngày 27/5.

▲Nguồn: NV Entertainment