NU'EST cùng tổ chức bảo vệ trẻ em hỗ trợ giáo giục cho các em gái tầng lớp thấp

Tổ chức đại diện bảo vệ trẻ em Green Umbrella đã thông qua chương trình Idol Challenge: Another Class cho biết NU'EST sẽ tham gia vào dự án hỗ trợ giáo dục cho các em gái ở tầng lớp dân trí thấp.

▲Nguồn: Green Umbrella