Yoona (SNSD) tham gia chiến dịch 'KOREAN ACTORS 200'

Korean Film Council đã công bố ảnh họa báo của ca sĩ kiêm diễn viên Yoona tham gia chiến dịch KOREAN ACTORS 200 để giới thiệu 200 diễn viên đến điện ảnh thế giới.
▲Nguồn: Korean Film Council 

www.kofic.or.kr

SM Entertainment

www.smtown.com