SEVENTEEN quyên góp giúp đỡ trẻ em bị lạm dụng

Ngày 26/5, Pledis Entertainment cho biết: "SEVENTEEN đã có sức ảnh hưởng tốt khi gửi tiền quyên góp cho Good Neighbors để hỗ trợ trẻ em bị lạm dụng".

▲Nguồn:Pledis Entertainment